Adatkezelési tájékoztató

 

 

 

Bevezető

 

A Webáruház célja a Szolgáltató viszonteladó (kereskedő) partnereinek termékekkel történő kiszolgálása. Erre tekintettel a Szolgáltató az üzemeltetéssel kapcsolatban elsődlegesen céges adatokat tart nyilván. Elkerülhetetlen ugyanakkor, hogy Szolgáltató a céges partnerek munkavállalói vagy meghatalmazottjai, megbízottjai egyéb adatait is kezelje, mely adatkezelésekre a jelen tájékoztató irányadó. Jelen tájékoztatót az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeivel összhangban és azzal összefüggésben kell alkalmazni.

 

Felhasználó regisztrációjával elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

 

Adatkezelő jogosult jelen Tájékoztatót a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével bármikor egyoldalúan módosítani. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Vivaldi Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4. cégjegyzékszám: 01 09 569682, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság, adószám: 12259191243) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Vivaldi Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.vivaldi.hu Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Vivaldi Kft.

Székhely és levelezési cím: 1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4.

Telefonszám: +36-1-889-9080

Email cím: info@vivaldi.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-54999/2012

 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

3. Regisztráció. A Webáruház használatának feltétele a regisztráció, melynek során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Cégnév
 • Cégjegyzék szám
 • Cég adószáma
 • Cég székhelye és telephelyei:
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
 • Kapcsolattartói név
 • Kapcsolattartó telefonszám
 • Kapcsolattartó e-mail cím

   

  3.2. Technikai adatok

  A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

   

  4. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

   

  Az Adatkezelő személyes adatot a következő célból kezel:

  1. Szállítási keretszerződés megkötése és teljesítése webshop-on keresztül történő vásárlás érdekében

Felhasználó a webshop-be azzal a kifejezett céllal kéri regisztrációját, hogy az Adatkezelővel szállítási keretszerződést kössön. Annak érdekében, hogy a felek a keretszerződést és az egyedi szerződéseket teljesíteni tudják, szükség van arra, hogy a Felhasználó nevében eljáró egyes Érintettek ( pl. vezető tisztségviselők, rendelésre jogosult munkavállalók, megrendelés átvételére jogosult munkavállalók/megbízottak, számlázással, áruforgalommal és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartók) bizonyos kapcsolati adatait az Adatkezelő kezelje.

 

Kezelt személyes adatok köre: jelszó (nem visszafejthető formában tárolva), vezeték-, és keresztnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím, név, lakcím (székhely), adószám, bankszámlaszám, áru vagy átutalásos számla átvételére feljogosított személy adatai, cégjegyzésre jogosult személy fényképes igazolvány száma, cégkivonat.

 

Ha a felhasználó Egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég, a következő személyes adatok kezelésére kerül sor: név, anyja neve, személyi igazolvány szám, lakcím (székhely), születési hely és idő, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, adószám, bankszámlaszám.

 

A szerződés teljesítése, mint fő cél érdekében a következő alcélokból kezeli a személyes adatokat:

 • Keretszerződés és / vagy egyéni szerződés létrehozása, módosítása, megszűntetése
 • Ellenszolgáltatás (vételár és egyéb költségek) megállapítása és megfizetése, számlázás
 • Megrendelt termékek el-/kiszállítása

Az adatkezelés jogalapja a szerződés létrehozása, teljesítése és megszűntetése, valamint a Felhasználó regisztrációval megadott hozzájárulása és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény (Továbbiakban Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

 

 1. Követelések érvényesítése

 

Amennyiben a keretszerződésből és/vagy az egyedi szerződésből bármilyen igény származik a felhasználóval szemben, vagy a Felhasználó kíván igényt érvényesíteni Adatkezelővel szemben, úgy az Adatkezelő a keretszerződés ideje alatt és megszűnését követően is gondoskodik arról, hogy az Érintettek hozzájárulását is beszerezze.

 

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő igényérvényesítés érdekében jogosulttá válhat személyes adatoknak bíróságok, hatóságok, részére történő továbbításra. Ezen kívül jogi tanácsadás biztosítása érdekében vagy követelésbehajtónak történő ügyintézés érdekében, esetleg követelés biztosítás érdekében is jogosulttá válhat bizonyos személyes adatok átadására. Az adatátadást az Adatkezelő köteles a legszükségesebb minimumra szorítani. Az adattovábbításról az Érintett tájékoztatást kap.

 

 

 1. Webáruházban alkalmazott Cookie-k

A Webáruházon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, látogatók nyomon követése.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintettől/Felhasználótól hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az Érintett vagy a Felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van.

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, IP cím, aktivitási dátumok és időpontok.

 

Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 • Biztonsági cookie.

   

  Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

  Elérhetőségük: www.google.com/analytics

  Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

   

  A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

   

   

  1. Webáruház használatával kapcsolatos általános adatkezelés

Az adatkezelés célja a Webáruházon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében.

 

 

5. Egyéb célú adatkezelés

Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot tart fent. Az Érintett a hívás kezdeményezésével az Info tv. alapján, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármilyen jellegű ügyben (panasztétel, információkérés stb.) a Szolgáltatóhoz fordul telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, jelen dokumentumban foglalt teljes körű tájékoztatás megismerését követően Szolgáltató az Érintett adatait információnyújtás, panaszkezelés céljából rögzítse.

 

Szolgáltató a hívást kezdeményező Érintettet illetve egyéb érintettet a beszélgetés előtt tájékoztatja arról, hogy adatait rögzíti. A telefonon nyújtott rövid tájékoztatással Szolgáltató annak lehetőségét teremteni meg, hogy a Felhasználó eldönthesse: hozzájárul-e ahhoz, hogy az ügyfélszolgálat adatait rögzítse vagy sem. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a telefonbeszélgetés során adatai rögzítése megtörténjen, rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy a hívást megszakítsa és emailben vagy postai úton keresse meg Szolgáltatót.

Szolgáltató a felvételt adatokat a rögzítésétől számított 1 hónapig tárolja.

 

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

61 Befogadott regisztráció esetén: Az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint a keretszerződés megszűnése (regisztráció törlése), kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére, például igényérvényesítés esetén, jogos érdek alapján). A jogalap és/vagy cél változásáról az érintett tájékoztatást kap.

 

6.2 Elutasított regisztráció: Elutasított regisztráció esetén Adatkezelő az adatokat az elutasítással egyidejűleg törli.

7. ADATTOVÁBBÍTÁS

7.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2  Bizonyos szerződéseknél, vagy kötelmeknél sor kerülhet harmadik személy részére történő adat továbbításra, például kiszállítás esetén. Az adatkezelő megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő adatok biztonságáról. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

 

A következő adatfeldolgozók részére kerülhet sor adat továbbítására:

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.         2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Miller és Morrisons Kft. 1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4.

Vision-Software Kft.     1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.

Corwell Kft.      1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4.

 

7.3. A Vivaldi Kft. az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

 

8. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

8.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

8.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Vivaldi Kft., 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.
Ügyfélszolgálat: info@vivaldi.hu

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

8.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Webáruházon maga helyesbítheti; illetve képes a teljes profil törlésére is, vagy Szolgáltató az info@vivaldi.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben sem lesznek újra helyreállíthatók. Bejelentkezés nélküli vásárlás esetén a vásárló az info@vivaldi.hu e-mail címen kérheti adatainak törlését. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

8.5. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

  8.6. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a vásárlás során harmadik fél adatait adta meg vagy a Webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

   

  10. Elektronikus LEVelezés

  10.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

  10.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

  10.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

   

  11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  11.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor vagy megrendeléskor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

  11.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

  11.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

  11.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

   

  Budapest, 2018. május 17.

   

   

Forgalmazott márkáink